Τηλεφωνική γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306

Ενημερωτική ανακοίνωση της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινήτειου Νοσοκομείου σχετικά με την δωρεάν και 24ώρη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306.

Σχολική Ψυχολόγος

Με το νέο έτος και το προσεχές άνοιγμα των σχολείων έχει ενταχθεί στο σχολείο μας ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου. Η κ. Γράψα, ψυχολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή και πιστοποιημένη εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία βρίσκεται στο προσωπικό του σχολείου μας.

Αξιολογεί τους μαθητές που χρήζουν υποστήριξης, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη ψυχολογική εκτίμηση για την προσωπικότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, καθώς επίσης παρέχει ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο, ανάλογα με τις εκάστοτε διαπιστωμένες ψυχολογικές ανάγκες και, όπου θεωρείται απαραίτητο.

Μαθητής που δέχεται ψυχοθεραπευτική υποστήριξη εκτός σχολείου, δεν εντάσσεται σε πρόγραμμα θεραπευτικής διαδικασίας και στο σχολείο, αλλά θα υπάρχει επικοινωνία της ψυχολόγου μας, αν ζητηθεί, σε συνεργασία με το Διευθυντή, με το πρόσωπο ή την υπηρεσία που παρέχει αυτή την υποστήριξη με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση των αναγκών του μαθητή.

Όσοι γονείς – κηδεμόνες επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί της μέσω e-mail στο grapsa.lily@gmail.com ή να μεταβιβάσουν το αίτημα τους στο Διευθυντή.

Επίσης σας ενημερώνουμε, ότι έχει δημιουργήσει τάξη στο e-class, όπου αναρτά επιστημονικό υποστηρικτικό υλικό.