Οδηγίες και πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων ΤΕΦΑΑ έτους 2021

Οδηγίες και πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων ΤΕΦΑΑ έτους 2021
Οδηγίες για την πρόληψη μετάδοσης της πανδημίας κατά την πρόσέλευση των υποψηφίων στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας στο εξεταστικό κέντρο Τ.Ε.Φ.Α.Α της Δ.Δ.Ε Γ’ Αθήνας