Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων πληγέντων του δυστυχήματος στα ΤΕΜΠΗ

Καθορισμός προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για το έτος 2023 υποψηφίων που εμπίπτουν στην Φ. 251/54022/Α5/15-5-2023 (ΦΕΚ 3286 Β΄) ΥΑ με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα ακαδ. έτη 2023-4, 2024-5 και 2025-6 των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.» και κάθε άλλης τεχνικής λεπτομέρειας που αφορά την εν λόγω Υπουργική Απόφαση.

Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Προκήρυξη για σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη σχολή αξιωματικών και σπουδαστών στη σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε Πανελλαδικό επίπεδο το ακαδημαϊκό έτος 20023-24.

Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Α και Β Λυκείου

Την Παρασκευή 10/02/2023 έγινε η αξιολόγηση των προσφορών για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α΄ και Β΄ Λυκείου στα Ιωάννινα.

Η επιτροπή αξιολόγησε τις τέσσερις προσφορές και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επέλεξε το πρακτορείο TRAVEL PROJECT για την πραγματοποίηση της, συνεκτιμώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το συνολικό κόστος που ανέρχεται στα 179 ευρώ.

Το ξενοδοχείο είναι το Epirus Palace και η πραγματοποίηση της εκδρομής θα γίνει από 26/04/2023 έως και 28/04/2023.

Προκήρυξη για Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων

Ενημέρωση για σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων