Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Α και Β Λυκείου

Την Παρασκευή 10/02/2023 έγινε η αξιολόγηση των προσφορών για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α΄ και Β΄ Λυκείου στα Ιωάννινα.

Η επιτροπή αξιολόγησε τις τέσσερις προσφορές και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επέλεξε το πρακτορείο TRAVEL PROJECT για την πραγματοποίηση της, συνεκτιμώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το συνολικό κόστος που ανέρχεται στα 179 ευρώ.

Το ξενοδοχείο είναι το Epirus Palace και η πραγματοποίηση της εκδρομής θα γίνει από 26/04/2023 έως και 28/04/2023.