Συμπληρωματικές προκηρύξεις

Συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Συμπληρωματική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος με αριθμ. πρωτ. 37049 οικ. Φ.300.1/15-06-2022

Συμπληρωματική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με αριθμ. πρωτ. Φ. 337/12/369920/Σ.4820/33/15-06-2022

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων

Δελτίο τύπου για τα εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων

Δελτίο Τύπου αναφορικά με τα Εξεταστικά Κέντρα των Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022

Προκήρυξη Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)

Ενημέρωση σχετικά με την προκήρυξη για τις σχολές Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2022-2023