Συμμετοχή σε πρόγραμμα eTwinning

Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα eTwinning με το έργο “I Ask…You answer”.

Υπεύθυνοι καθηγητές:Σιώρα ΧριστίναΚατσανού Δήμητρα

Ασημακόπουλος Δημήτρης